Thuốc nhuộm tóc bigen cho nam của Nhật mẫu mới 2023

269,000 

Thuốc nhuộm tóc Men’s Bigen cho nam của Nhật mẫu mới 2023 gồm 2 tuýp pha vào nhau, với các màu mã số 4, 5, 6, 6A và & thông dụng được nhiều khách hàng Việt Nam lựa chọn.

Sản xuất: Nhật