Thông tin về kỳ thi JLPT kỳ tháng 7/2024 tại Nhật Bản

1. Ngày thi: Chủ Nhật ngày 7/7/2024

2. Lệ phí thi: 7500 yên

3. Thời hạn đăng ký thi: bắt đầu từ ngày 22/3/2024 đến 17h ngày 12/4/2024

4. Cách đăng ký thi online: Hướng dẫn chi tiết

*Những điều QUAN TRỌNG cần lưu ý:

1. Chọn ĐÚNG cấp độ thi: nếu chọn sai, sẽ không thể đổi được

2. Chọn CHÍNH XÁC khu vực bạn dự thi, vì liên quan đến địa điểm thi của bạn.

3. Lưu lại tài khoản và mật khẩu ID để khi có điểm thi Online, các bạn có thể cập nhật sớm và nhanh nhất. Nếu quên tài khoản hoặc bị mất, bạn sẽ không thể xem được điểm Online

Đăng ký thi online ở đây

11 địa chỉ thi JLPT tại Nhật