Các loại collagen shiseido dạng nước/ viên/ bột 2020

    posted in: blog, Collagen nhật bản | 0

    Collagen của Shiseido Nhật nội địa hiện tại có hàng các dòng là: the collagen, collagen shiseido relacle, the collagen rich rich, the collagen exr. và cuối cùng là dòng sản phẩm trắng da shiseido pure white mặc dù thành … Continued