1 sên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt?

posted in: blog | 0

1 Sên Nhật =1000 Yên, 1 Yên Nhật khoảng 213- 215 vnd tuỳ tỷ giá Yên/ VND từng thời điểm, vậy 1 Sên Nhật khoảng 213.000= 215.000 vnd nhé! 1 sên bằng bao nhiêu tiền Việt? Yên nhật là đồng … Continued