Các Loại Bảo Hiểm Người Lao động Nước Ngoài Phải đóng Khi Sống ở Nhật

Nhật Bản có một hệ thống bảo hiểm xã hội toàn diện cung cấp các quyền lợi về y tế, hưu trí, phúc lợi và bảo vệ việc làm cho người dân. Người lao động nước ngoài sinh sống và làm việc tại Nhật Bản có nghĩa vụ đóng các loại bảo hiểm nhất định để được hưởng các quyền lợi này. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về các loại bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện dành cho người lao động nước ngoài ở Nhật Bản.

Collagen Nhật Bản

Giảm cân Kobayashi của Nhật

Fucoidan Nhật Bản

Các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động nước ngoài ở Nhật

 • Bảo hiểm y tế (Kokumin Kenko Hoken): Bao gồm chi phí y tế cơ bản như khám bệnh, điều trị bệnh, nhập viện.
 • Bảo hiểm hưu trí (Kosei Nenkin Hoken): Bảo hiểm này giúp bạn nhận được lương hưu khi nghỉ hưu.
 • Bảo hiểm hỗ trợ việc làm (Shokugyo Antei Hoken): Bảo vệ bạn khỏi mất việc làm, bao gồm trợ cấp thất nghiệp và đào tạo hành nghề.
 • Bảo hiểm tai nạn lao động (Rodo Saigai Hoken): Cung cấp các khoản trợ cấp cho nhân viên bị thương hoặc tử vong do tai nạn liên quan đến công việc.

Các loại bảo hiểm tùy chọn:

 • Bảo hiểm chăm sóc dài hạn (Choki Karyo Hoken): Cung cấp các khoản trợ cấp cho những người cần chăm sóc dài hạn do tuổi già hoặc tàn tật.
 • Bảo hiểm thất nghiệp (Shokugyo Kunren Teate): Cung cấp các khoản trợ cấp cho những người mất việc làm, bao gồm trợ cấp đào tạo, trợ cấp chuyển việc và trợ cấp tìm việc.
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân (Jiko Saigai Hoken): Cung cấp các khoản trợ cấp cho những người bị thương hoặc tử vong do tai nạn không liên quan đến công việc.
 • Bảo hiểm y tế bổ sung (Hoshohi Kenko Hoken): Bổ sung cho bảo hiểm y tế cơ bản, bao gồm phạm vi điều trị rộng hơn và các khoản chi phí y tế cao hơn.

Những ai phải đóng bảo hiểm:

 • Tất cả người nước ngoài có tư cách cư trú tại Nhật Bản trong hơn 3 tháng.
 • Những người làm việc tại Nhật Bản, bất kể thời gian lưu trú hay quốc tịch.
 • Người phụ thuộc của những người làm việc tại Nhật Bản.

Cách đóng bảo hiểm:

 • Các loại bảo hiểm bắt buộc được trừ trực tiếp vào tiền lương của bạn.
 • Các loại bảo hiểm tùy chọn có thể được tham gia thông qua các công ty bảo hiểm hoặc hiệp hội địa phương.

Lưu ý: Công ty bạn làm việc có thể sẽ đóng góp một phần vào các khoản bảo hiểm bắt buộc của bạn.## Các Loại Bảo Hiểm Người Lao động Nước Ngoài Phải đóng Khi Sống ở Nhật

Người lao động nước ngoài sinh sống và làm việc tại Nhật Bản có nghĩa vụ đóng các loại bảo hiểm nhất định để đảm bảo quyền lợi y tế và phúc lợi xã hội. Bài viết này cung cấp thông tin toàn diện về các loại bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện dành cho người lao động nước ngoài ở Nhật Bản, bao gồm các quyền lợi, nghĩa vụ và quy trình đăng ký.

Câu hỏi thường gặp

1. Người lao động nước ngoài nào phải đóng bảo hiểm ở Nhật Bản?

Tất cả người lao động nước ngoài có tư cách cư trú hợp pháp và làm việc tại Nhật Bản đều phải đóng bảo hiểm, bất kể quốc tịch hoặc loại thị thực.

2. Thời hạn đóng bảo hiểm là bao lâu?

Thời hạn đóng bảo hiểm bắt đầu từ ngày bắt đầu làm việc và kết thúc vào ngày kết thúc tư cách cư trú hoặc ngày nghỉ việc.

3. Quy trình đăng ký đóng bảo hiểm thế nào?

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đăng ký đóng bảo hiểm cho người lao động nước ngoài. Người lao động sẽ nhận được thẻ bảo hiểm và sổ tay hướng dẫn về quyền lợi bảo hiểm.

Đóng bảo hiểm là nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động nước ngoài sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Các loại bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện cung cấp một mạng lưới an sinh xã hội toàn diện, đảm bảo quyền lợi y tế, hưu trí, phúc lợi và bảo vệ việc làm cho người lao động. Người lao động nước ngoài nên tìm hiểu kỹ về các loại bảo hiểm này và đăng ký đóng bảo hiểm đúng thời hạn để được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật Nhật Bản.

 • Bảo hiểm người lao động nước ngoài
 • Bảo hiểm y tế
 • Bảo hiểm chăm sóc dài hạn
 • Bảo hiểm hưu trí
 • Bảo hiểm tự nguyện

10 thoughts on “Các Loại Bảo Hiểm Người Lao động Nước Ngoài Phải đóng Khi Sống ở Nhật

 1. Hoa Đào says:

  Bài viết rất hay và hữu ích, mình sẽ chia sẻ cho bạn bè mình

 2. Hoa Cúc says:

  Mình cũng từng sống ở Nhật, nên mình biết những thông tin ở đây là đúng

 3. Hoa Sữa says:

  mình không hiểu sao ở Nhật lại có nhiều loại bảo hiểm cho người lao động nước ngoài thế

 4. Hướng Dương Lớn says:

  bài viết hữu ích quá. cám ơn tác giả rất nhiều

 5. Hoa Sen says:

  Bảo hiểm cho người lao động nước ngoài ở Nhật thì quan trọng gì với mình chứ

 6. Hoa Mai says:

  Mình muốn hỏi là người lao động nước ngoài ở Nhật có bắt buộc phải đóng bảo hiểm không

 7. Hoa Nhài says:

  Bài viết hay quá, nhưng mà dài quá mình đọc không hết

 8. Hoa Hồng says:

  Mình không đồng ý với quan điểm của tác giả về vấn đề bảo hiểm cho người lao động nước ngoài

Comments are closed.